Red het Lage Bergse Bos

Help, het prachtige groengebied “Lage Bergse Bos” dreigt van de kaart geveegd te worden! Als we niets doen loopt er straks een open zesbaans snelweg dwars door het bos langs de noordrand van Hillegersberg-Schiebroek. Het mooiste gedeelte wordt opgeofferd door politici die het gebied waarschijnlijk niet eens kennen.

Lees verder

Geplaatst in A13 - A16, Red het Lage Bergse Bos ! | 2 Reacties

Hoe kan het Lage Bergse Bos nog mooier worden?

Het Recreatieschap Rottemeren is de “eigenaar” van het recreatiegebied Rottemeren. Hieronder vallen o.a. het Lage en Hoge Bergse Bos, de Bleiswijksezoom, en Zevenhuizerplas, pakweg alle groengebieden aan weerskanten van de Rotte vanaf de Irenebrug tot de A12.

Er zijn drie inspraakavonden georganiseerd waar iedereen zijn ideeën kan inbrengen over hoe het recreatiegebied beter kan worden, hoe het er in de toekomst uit zou moeten zien. Deze avonden zijn op 16, 21 en 22 juni, lees hier de uitnodiging.

Het Schap heeft in grote lijnen wel een idee hoe ze dit gebied willen hebben. Maar om het zo goed mogelijk, zoveel mogelijk in samenwerking met de gebruikers, te ontwikkelen willen ze graag weten hoe wij de gebruikers hier tegen aan kijken. Lees hier het Schapsplan Rottemeren.

Het woord is aan u:

hoe gaan we het Lage Bergse Bos en de verder gelegen gebieden aantrekkelijker maken?

Lees verder

Geplaatst in Recreatieschap Rottemeren, Red het Lage Bergse Bos ! | 1 reactie

Beantwoording vragen aan Gemeenteraad Rotterdam A13/16 Groenlinks

GroenLinks heeft op 18 maart 2011 schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Baljeu over de inpassing van de snelweg. We hebben vandaag de beantwoording gekregen. U kunt deze link volgen voor het document. Lees verder

Geplaatst in A13 - A16, Politiek | Een reactie plaatsen

Argumenten voor een tunnel voor de A13/16 onder het Lage Bergse Bos

Argumenten voor een tunnel voor de A13/16 onder het Lage Bergse Bos

Het “Platform RegioparkRottemeren-A13/16” bepleit een goede inpassing van de A13/16 tussen Terbregseplein en de Ankie Verbeek Ohrlaan. Onderdeel van die goede inpassing is een tunnel onder het Lage Bergse Bos, een deelgebied van het Regionale Recreatiegebied Rottemeren. De argumenten daarvoor zijn in zienswijzen en inspraak reactie uitgebreid vermeld. Onderstaand op één A4-tje de samenvatting op hoofdlijnen.
Lees verder

Geplaatst in A13 - A16, Bewonersorganisaties | Een reactie plaatsen

‘Snelweg A13/16 zonder tunnel onaanvaardbaar’

Rotterdam, 18 maart 2011, persbericht GroenLinks

De nieuwe snelweg A13/16 krijgt geen tunnel onder het Lage Bergse Bos. De snelweg doorkuist over een lengte van twee kilometer het gebied in een open bak. Dat blijkt uit interne ambtelijke informatie. ‘Onaanvaardbaar’, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. ‘Zonder tunnel moet de wethouder dwars voor de aanleg van de weg gaan liggen’.
Lees verder

Geplaatst in Persberichten | 1 reactie