Argumenten voor een tunnel voor de A13/16 onder het Lage Bergse Bos

Argumenten voor een tunnel voor de A13/16 onder het Lage Bergse Bos

Het “Platform RegioparkRottemeren-A13/16” bepleit een goede inpassing van de A13/16 tussen Terbregseplein en de Ankie Verbeek Ohrlaan. Onderdeel van die goede inpassing is een tunnel onder het Lage Bergse Bos, een deelgebied van het Regionale Recreatiegebied Rottemeren. De argumenten daarvoor zijn in zienswijzen en inspraak reactie uitgebreid vermeld. Onderstaand op één A4-tje de samenvatting op hoofdlijnen.

- Het Rottemerengebied als geheel is voor de Rotterdamse regio een unieke recreatievoorziening
- Uniek vanwege de regionale omvang; een regionaal recreatiegebied ontleend zijn waarde aan de gebiedsgrootte.
- Geen kruisend autoverkeer tussen A20 en A12, uitgezonderd een redelijk kleinschalige dorpse oversteek bij de Irenebrug
- Daarmee een ongestoorde recreatieve route langs de Rotte voor wandelen, fietsen, varen en skaten van 15 km (+15 km terug)
- Goed bereikbaar, want het reikt met de Rotte bij het Rotterdam Noord tot in het stedelijk gebied binnen de ruit van rijkswegen
- Een rijksweg heeft een enorme uitstraling en verdeelt het gebied, waarmee de delen niet meer de kwaliteit hebben van het geheel
- Door het unieke karakter hebben inpassingsmaatregelen geen precedentwerking.

• Het belang van deze voorziening wordt erkend in alle ruimtelijke beleidsnota’s en plannen,

- Als speerpunten van beleid worden steevast genoemd een “Sterke economie” en “Verbetering van de woonkwaliteit”
- Het Regionale Recreatiegebied Rottemeren wordt daarin een belangrijke rol toegekend, omdat Rotterdam op dit gebied weinig te bieden heeft.
- Rotterdam heeft niet voor niets 40 jaar in dit gebied geïnvesteerd,

- Niet alleen de investering in geld, maar ook in tijd is nodig geweest de kwaliteit te vestigen die 40 jaar tot wasdom is gekomen

- De kwaliteit valt daarom ook niet op een andere plaats te compenseren en zou bovendien nog steeds leiden tot versnippering van het geheel.

- Enkele van die Ruimtelijke plannen/beleidsnota’s (niet uitputtend):

* Regionaal Structuurplan RR 2020 (vastgesteld 9 nov 2005)

* Stadsvisie Rotterdam, Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030 (vastgesteld 29 nov 2007)

* Provinciale Structuurvisie “Visie op Zuid-Holland” (vastgesteld 2 juli 2010)

In dit plan is het Rottemerengebied samen met het gebied ten noorden van de A12 aangemerkt als “Provinciaal Landschap Bentwoud Rottemeren”

• Verkeerslawaai tast de recreatiewaarde aan ook met geluidwering

- Ook geluid weren tot een norm van 48dB blijft de doodsteek voor recreatie in de natuur.

• Het Rijk moet als veroorzaker financieel bijdragen aan het behoud van de recreatiekwaliteit

- Het rijksbeleid voor de inpassing van infrastructuur in de omgeving gaat in de richting van het zich beperken tot wettelijke verplichtingen

- Dat beperkt zich dan tot geluidhinder en luchtkwaliteit, aangezien voor recreatiekwaliteit geen normen bestaan

- Extra inpassingsmaatregelen (+financiering) worden gezien als een regionale verantwoordelijkheid

- Daar valt iets voor te zeggen als de regio ook een nieuwe voorziening realiseerd, zodat er sprake is van een gezamenlijke gebiedsontwikkeling

- Van de regio kan niet verlangd worden dat zij de (enige) financier is voor maatregelen, die uitsluitend dienen om de aantasting van een reeds gerealiseerde kwaliteit te beperken

• De meerkosten van een tunnel t.o.v. de voorkeursvariant 3 van het Rijk bedragen hooguit € 150mln

- Er zingen diverse bedragen rond van € 300mln en meer, maar een reële raming van de meerkosten t.o.v. variant 3 zonder de optimalisaties bedraagt slechts € 150mln.

- de optimalisaties van RWS kosten ca 60mln. Met € 100mln meer heb je pas echt kwaliteit.

_____________________________________________________________________________

Platform RegioparkRottemeren – A13/16 16 belangenorganisaties namens 30.000 huishoudens

Dit bericht is geplaatst in A13 - A16, Bewonersorganisaties. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>